دانلود سریال خسته دلان

دانلود سریال ( خسته دلان ) – کامل

 

خلاصه سریال : خسته دلان قصه مسافران قطاری است که در هر قسمت  مسافرانی  از انواع مردم با ما جرا ها و مشکلاتی که دارند مسافران این قطارند و…..

بازیگران : داوودرشیدی/ سعید پیر دوست / علی نصیر نیا/ امین تارخ/ آنایتا نعمتی/ آنته فقیه نصیری / مسعود رایگان / و…….

دانلود قسمت اول
دانلود قسمت دوم
دانلود قسمت سوم
دانلود قسمت چهارم
دانلود قسمت پنجم
دانلود قسمت ششم
دانلود قسمت هفتم
دانلود قسمت هشتم
دانلود قسمت نهم
دانلود قسمت دهم
دانلود قسمت یازدهم
دانلود قسمت دوازدهم
دانلود قسمت سیزدهم
دانلود قسمت چهاردهم
دانلود قسمت پانزدهم

برچسب ها:

دانلو سریال خبر نامه

دانلود سریال کلانتر(۳)

دانلود سریال(کلانتر۳) – کامل

خلاصه سریال : کلانتر ۳ مانند کلانتر ۱ و ۲ ماجرای افسر آگاهی است که در هر قسمت با ماجرا های جنایی روبه رو می شود و ….

(شما می توانید سه فصل  سریال کلانتر را از سایت تک راز دانلود  کنید.)

فصل ۱ کلانتر را از اینجا دانلود کنید.

فصل ۲کلانتر را از اینجا دانلود کنید .

 

دانلود قسمت اول دختر عمو(۱)
دانلود قسمت دوم دخترعمو(۲)
دانلود قسمت سوم دخترعمو(۳)
دانلود قسمت چهارم دخترعمو(۴)
دانلود قسمت پنجم دختر عمو(۵)
دانلود قسمت ششم دختر عمو(۶)

 

دانلود قسمت هفتم مرگ مشترک(۱)
دانلود قسمت هشتم مرگ مشترک(۲)
دانلود قسمت نهم مرگ مشترک(۳)
دانلود قسمت دهم مرگ مشترک(۴)
دانلود قسمت یازدهم مرگ مشترک(۵)
دانلود قسمت دوازدهم مرگ مشترک(۶)

 

دانلود قسمت سیزدهم نسترن(۱)
دانلود قسمت چهاردهم نسترن(۲)
دانلود قسمت پانزدهم نسترن(۳)
دانلود قسمت شانزدهم نسترن(۴)
دانلود قسمت هفدهم نسترن(۵)
دانلود قسمت هجدهم نسترن(۶)

 

دانلود قسمت نوزدهم دوستان(۱)
دانلود قسمت بیستم دوستان(۲)
دانلود قسمت بیست و یکم دوستان(۳)
دانلود قسمت بیست و دوم دوستان(۴)
دانلود قسمت بیست و سوم دوستان(۵)
دانلود قسمت بیست و چهارم دوستان(۶)
دانلود قسمت بیست و پنجم دوستان (۷)

 

دانلود قسمت بیست و ششم کمال (۱)
دانلود قسمت بیست و هفتم کمال(۲)
دانلود قسمت بیست و هشتم کمال(۳)
دانلود قسمت بیست و نهم کمال(۴)
دانلود قسمت سی ام کمال (۵)

 

فصل ۲کلانتر  را از اینجا دانلود کنید.

فصل ۱کلانتر را از اینجا دانلود کنید.

 

برچسب ها:

دانلود سریال کلانتر (۲)

دانلود سریال ( کلانتر ۲ ) – کامل

 

خلاصه سریال : سریال کلانتر ۲ ماننده  کلانتر ۱ داستان افسر آگاهی است که در هر قسمت با ماجرا های جنایی روبه رو می شود و ….

(شما می توانید سه فصل  سریال کلانتر را از سایت تک راز دانلود  کنید.)

فصل ۱ کلانتر را از اینجا دانلود کنید.

فصل ۳ کلانتر را از اینجا دانلود کنید.

 

دانلود قسمت اول مسافرخوشبختی(۱)

دانلود قسمت دوم مسافرخوشبختی(۲)

دانلود قسمت سوم مسافرخوشبختی(۳)

دانلود قسمت چهارم مسافرخوشبختی(۴)

دانلود قسمت پنجم مسافرخوشبختی(۵)

 

دانلود قسمت ششم سهراب(۱)

دانلود قسمت هفتم سهراب(۲)

دانلود قسمت هشتم سهراب (۳)

دانلود قسمت نهم سهراب(۴)

دانلود قسمت دهم سهراب(۵)

دانلود قسمت یازدهم سهراب(۶)

دانلود قسمت دوازدهم سهراب(۷)

 

دانلود قسمت سیزدهم مخمصه(۱)

دانلود قسمت چهاردهم مخمصه(۲)

دانلود قسمت پانزدهم مخمصه(۳)

دانلود قسمت شانزدهم مخمصه(۴)

دانلود قسمت هفدهم مخمصه(۵)

 

فصل ۱ کلانتر را از اینجا دانلود کنید.

فصل ۳ کلانتر را از اینجا دانلود کنید.

 

 

برچسب ها:

دانلود سریال کلانتر(۱)

دانلود سریال در پناه تو

دانلود سریال ( در پناه تو ) – کامل

خلاضه داستان : دختری به اسم مریم که دانشجوی هنر است و تنها فرزند خانواده است و در جایی زندگی می کند که همسایه های او محمدو رامین قصد ازدواج با او (مریم )را دارند و ……

بازیگران: سعید پورصمیمی / ایرج راد / ثریا قاسمی / آزیتا لاچینی / حسن جوهرچی /پارسا پیروزفر /و……

 

دانلود قسمت اول
دانلود قسمت دوم
دانلود قسمت سوم
دانلود قسمت چهارم
دانلود قسمت پنجم
دانلود قسمت ششم
دانلود قسمت هفتم
دانلود قسمت هشتم
دانلود قسمت نهم
دانلود قسمت دهم
دانلود قسمت یازدهم
دانلود قسمت دوازدهم
دانلود قسمت سیزدهم
دانلود قسمت چهاردهم
دانلود قسمت پانزدهم
دانلود قسمت شانزدهم
دانلود قسمت هفدهم
دانلود قسمت هجدهم
دانلود قسمت نوزدهم
دانلود قسمت بیستم
دانلود قسمت بیست و یکم
دانلود قسمت بیست و دوم
دانلود قسمت بیست و سوم
دانلود قسمت بیست و چهارم
دانلود قسمت بیست و پنجم
دانلود قسمت بیست و ششم

برچسب ها:

دانلود سریال وضعیت سفید

دانلود سریال( وضعیت سفید ) – کامل

 

خلاصه داستان : در زمان موشک باران تهران در سال ۱۳۶۶ جنگ خانواده پر جمعیتی که تقریبا همه با هم قهر هستند برای در امان ماندن از موشک باران به باغ مادرشان در یکی از روستا های اطراف تهران می روند و…….

بازیگران :افسانه بایگان / عزت الله مهر آوران / پوران دوخت مهین / عباس غزالی/ افسانه چهره آزاد/لیندا کیانی/ امیر حسین رستمی/ ابوالفضل پور عرب/ و……

دانلودقسمت اول
دانلود قسمت دوم
دانلود قسمت سوم
دانلود قسمت چهارم
دانلود قسمت پنجم
دانلود قسمت ششم
دانلود قسمت هفتم
دانلود قسمت هشتم
دانلود قسمت نهم
دانلود قسمت دهم
دانلود قسمت یازدهم
دانلود قسمت دوازدهم
دانلود قسمت سیزدهم
دانلود قسمت چهاردهم
دانلود قسمت پانزدهم
دانلود قسمت شانزدهم
دانلود قسمت هفدهم
دانلود قسمت هجدهم
دانلود قسمت نوزدهم
دانلود قسمت بیستم
دانلود قسمت بیست و یکم
دانلود قسمت بیست و دوم
دانلود قسمت بیست و سوم
دانلود قسمت بیست و چهارم
دانلود قسمت بیست و پنجم
دانلود قسمت بیست و ششم
دانلود قسمت بیست و هفتم
دانلود قسمت بیست و هشتم
دانلود قسمت بیست و نهم
دانلود قسمت سی ام
دانلود قسمت سی و یکم
دانلود قسمت سی و دوم
دانلود قسمت سی و سوم
دانلود قسمت سی و چهارم
دانلود قسمت سی و پنجم
 
دانلود قسمت سی و ششم
دانلود قسمت سی و هفتم
دانلود قسمت سی و هشتم
دانلود قسمت سی و نهم
دانلود قسمت چهلم
دانلود قسمت چهل و یکم
دانلود قسمت چهل و دوم

 

برچسب ها:

دانلود سریال ارمغان تاریکی

دانلود سریال ( ارمغان تاریکی ) – کامل

 

 

 

خلاصه داستان : داستان در باره  ی چند جوان در دهه شصت است که هریک از جوان های داستان با رویداد های سیاسی اجتماعی آن زمان مثل جنگ تحمیلی و … یک جور رفتار میکنند و ……

بازیگران : آرش مجیدی امیر آقایی، سودابه بیضایی، لیلا زارع، مجید مشیری، شهین تسلیمی، مجید سعیدی، حمیدرضا هدایتی، سعیده عرب، امیر غفارمنش، علی ابوالحسنی، حشمت آرمیده، فریبرز گرمرودی، آزاده ریاضی، مریم خدارحمی، مریم سرمدی، طرلان پروانه و …

دانلود قسمت اول
دانلود قسمت دوم
دانلود قسمت سوم
دانلود قسمت چهارم
دانلود قسمت پنجم
دانلود قسمت ششم
دانلود قسمت هفتم
دانلود قسمت هشتم
دانلود قسمت نهم
دانلود قسمت دهم
دانلود قسمت یازدهم
دانلود قسمت دوازدهم
دانلود قسمت سیزدهم
دانلود قسمت چهاردهم
دانلود قسمت پانزدهم
دانلود قسمت شانزدهم
دانلود قسمت هفدهم
دانلود قسمت هجدهم
دانلود قسمت نوزدهم
دانلود قسمت بیستم
دانلود قسمت بیست و یکم
دانلود قسمت بیست و دوم

 

 

 

برچسب ها:

دانلود سریال آرایشگاه زیبا

دانلود سریال ( آرایشگاه زیبا ) – کامل

 

 

خلاصه  قصه : پسر آرایشگری باسن بالا در قصه است که به اصرار  دوستان و خانواداش تصمیم به ازدواج میگیرد که در هر قسمت دوستان یا خانواداش دختری را به او برای ازدواج معرفی می کنند و خاستگاری می روند و …..

بازیگران : رضا بابک / مرتضی احمدی / فاطمه معتمد آریا / راضیه برومند / حسن پور شیرازی / و …….

دانلود قسمت اول
دانلود قسمت دوم
دانلود قسمت سوم
دانلود قسمت چهارم
دانلود قسمت پنجم
دانلود قسمت ششم
دانلود قسمت هفتم
دانلود قسمت هشتم
دانلود قسمت نهم
دانلود قسمت دهم
دانلود قسمت یازدهم

 

منبع : نوستالژیک تی وی

برچسب ها:

دانلود سریال طبل تو خالی

دانلود سریال (طبل تو خالی ) – کامل

 

خلاصه داستان : فردی از عوامل گذشته رژیم شاهنشاهی  با همکاری شخصی که شباهت زیادی به محمدرضا پهلوی دارد قصددارد مرگ شاه را تکذیب کند

و شا یع ه ی بازگشت شاه را پخش می کند و …..

دانلود قسمت اول
دانلود قسمت دوم
دانلود قسمت سوم
دانلود قسمت چهارم
دانلود قسمت پنجم
دانلود قسمت ششم
دانلود قسمت هفتم
دانلود قسمت هشتم
دانلود قسمت نهم
دانلود قسمت دهم
دانلود قسمت یازدهم

 

منبع  : نوستالژیک تی وی

برچسب ها:

Page 1 of 6212345...102030...Last »


nhkg takraz.com www.takraz.com آقای خاص فوتبال ارودوی جدید تراکتور سازی تبریز النازشاکردوست در رسوایی بمب خبری جواد نکونام تک راز تیم ملی جواد نکونام حاشیه مجادله برانکو وکیروش خندوانه دا دانلود آهنگ احساسی خواجه امیری دانلود آهنگ تیتیراژسریال پریا دانلود با لبنک مستقیم کارتون دانلود برنامه کودک دانلود برنامه کودک تام و جری دانلود رایگان دانلود رایگان کارتون انگری بردز با دوبله فارسی از تکراز دات کام دانلود رایگان دانلود کارتون انیمیشن شاهزاده رومی دانلودرایگان فیلم نهنگ عنبر دانلود رایگان کارتون الیس در سرزمین عجایب با لینک مستقیم دانلود رایگان کارتون گالیور دوبله فارسی دانلود سریال پریا دانلود سریال کلانتر دانلود فیلم اخراجی ها دانلودفیلم استراحت مطلق دانلودفیلم سینمایی دانلود فیلم سینمایی دانلود فیلم سینمایی آزادی مشروط بالینک مستقیم دانلودفیلم سینمایی استراحت مطلق دانلودفیلم سینمایی ایرانی دانلود فیلم سینمایی ایرانی دانلودفیلم سینمایی جدید دانلود فیلم پیاده وی های خالی بالینک مستقیم دانلود فیلم کارتونی گالیور دوبله فارسی دانلود کارتون دانلود کامل کارتون گالیور دوبله فارسی رسوایی2 رضاعطاران ساخت فلش بوت فوتبال فیلم های رضا عطاران پرسپولیس پریا


تک راز دات کام